top of page
360_F_489190652_ihsgcRpm7ORYG3E1hh3LMUnTcFxmnqeC.jpg

Projenin Amacı

Sınıf öğretmenlerinin STEAM uygulamalarını alternatif yaklaşımlar kullanarak sınıflarına yansıtabilecek becerilerini geliştirmektir.

DİMEM, Geleceğin Sınıflarında STEAM Uygulamaları 4.jpg

Hedef

Sınıf öğretmenlerinin bu farklı yaklaşımları kullanabilme becerileri geliştirilerek; eğitim programlarına uygun, kendi öğrenci profili ve bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik koşullarına uygun STEAM etkinlikleri yapabilecek düzeye erişecektir.

TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamalarını Destekleme programı kapsamında gerçekleştirilecek olan bu projenin temel amacı Türkiye’nin farklı illerinde görev yapan sınıf öğretmenlerinin STEAM uygulamalarını alternatif öğrenme-öğretme yaklaşımlarıyla farklı disiplinleri bütünleştirerek aynı zamanda doğa ve çevre bilinciyle sınıflarına yansıtabilecek bilgi ve becerilerini geliştirmektir.

IMG_0652_JPG.jpeg

Hedef Kitle

STEAM eğitiminin doğası gereği disiplinler arası olması ve Sınıf Öğretmenlerinin farklı disiplinlere aşina olması hedef kitlemizi belirlememizdeki etkenlerdir.

Bugünün bilim insanları, mühendisleri, doktorları, öğretmenleri, öğrenme temellerinin önemli bir kısmını şüphesiz ki ilkokulda atmıştır. İlkokul düzeyinde ön öğrenmelerin kazandırılmasında önemli etkisi olan 24 sınıf öğretmeni projemizin hedef kitlesini oluşturmaktadır.

steam-education-learning-science-technology-vector-37738108_edited.jpg
bottom of page